W załączonym pliku znajdziemy zapis historii dyskusji nad rozumieniem prawdy Pisma Świętego od czasów patrystycznych do czasów współczesnych. W tym kontekście zostają podane podstawowe zasady literackie i teologiczne pomocne w interpretacji orędzia biblijnego. Odrębnie zostaje omówiona kwestia prawdy w tekstach narracyjnych Biblii o charakterze historycznym.