Na podstawie dotychczasowej lektury Pierwszego Listu do Koryntian wiemy, że głównym problemem wspólnoty chrześcijan w Koryncie były podziały na frakcje, rywalizacja między „autorytetami”, w tle czego było niezrozumienie „mądrości Bożej”, którą jest krzyż Chrystusa. Od rozdz. 5 Paweł podejmuje inne, niemniej trudne problemy, które dotykają i niszczą wspólnotę koryncką. Dzisiaj problem kazirodztwa, który św. Paweł odczytuje na trzech płaszczyznach, jak najbardziej aktualnych dzisiaj:

1) tolerancja we wspólnocie chrześcijańskiej wobec grzesznika – kiedy tolerancja przestaje być miłosierdziem, kłóci się ze sprawiedliwością, staje się wręcz współudziałem w grzechu?

2) wspólnota chrześcijańska wobec świata – jak postawę mają przyjąć chrześcijanie wobec „rozpustników tego świata” (w. 10), wobec „tych, którzy są na zewnątrz” (w. 13)? Potępić, odciąć się, zerwać relacje? Stwarzać swoiste getta chrześcijańskie w świecie?

3) paschalna wspólnota uczniów Jezusa – w jaki sposób wspólnota uczniów Jezusa staje się świadkiem Paschy Jezusa?

Te trzy kwestie są wiodące w naszym rozważaniu rozdz. 5. Plik dźwiękowy ma długość ok. 34 minut. Podam orientacyjnie pewne punkty odniesienia w nagraniu:

00:00 Wprowadzenie
03:45 Biblia Audio Projekt: 1 Kor 5
06:10 Struktura 1 Kor 5 – tematy wiodące w tym tekście
09:30 Komentarz ww. 1-2.6
16:15 Komentarz ww. 3-5
22:50 Komentarz ww. 6-8
26:53 Komentarz ww. 9-13
31:40 Zakończenie

Komentarz do 1 Kor 5,1-13