Facebookowa zapowiedź spotkania, podczas którego czytaliśmy pierwszą część rozdz. 9 Pierwszego Listu do Koryntian, była następująca:

O finansach w Kościele korynckim (1 Kor 9,1-18)

Dzisiaj czwarta środa miesiąca, a więc spotkanie grupy biblijnej w kościele św. Józefa na Mariankach po wieczornej Mszy świętej, czyli o 18.45. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.Kontynuujemy lekturę Pierwszego Listu do Koryntian. Dzisiaj początek rozdz. 9, a w nim temat finansów w Kościele. Tak, także w czasach św. Pawła kwestia utrzymania Kościoła, finansowania działalności ewangelizacyjnej, wynagrodzenia osób „posługujących przy ołtarzu” wymagała pewnych ustaleń i zasad. O tym właśnie pisze św. Paweł.

Dokładnie o tym mówi rozdz. 9. Jednakże na czoło wybiła się inna kwestia: wolność św. Pawła. Odnieśliśmy wręcz wrażenie, że Paweł prowokuje chrześcijan w Koryncie swoją solidną argumentacją na rzecz utrzymania przez wspólnotę koryncką posługujących w niej głosicieli Ewangelii, by na koniec stwierdzić, że ma on również do tego prawo, ale z tego prawa… nie skorzysta. Jest po prostu wolny, mając prawo do czegoś, z tego prawa nie korzystać. Pytanie zatem, dlaczego św. Paweł głosi Ewangelię, co jest jego zapłatą. Posłuchajcie.