Przed nami lektura stosunkowo krótkiego fragmentu tekstu: 1 Kor 4,6-13. W nim znajdziemy kilka problemów, które dotyczą również naszego życia osobistego i wspólnotowego:

Jak traktuję otrzymane od Boga dary, zdolności, umiejętności? (ww. 6-8) Jak odczytuję w kontekście swojego życia pytania retoryczne w w. 6, szczególnie to drugie: „Cóż masz, czegoś byś nie otrzymał?”

W jakim stopniu jest gotów stać się „widowiskiem” (gr. teatron) dla świata? (w. 9). A staję się, kiedy przyjmuję trudy i przeciwności ze względu na Chrystusa, z Jego powodu, zgadzając się na bycie głupim, słabym i poniżonym w oczach świata (w. 10)?

Droga ucznia jako naśladowanie drogi Jezusa to nie tylko zgoda na bycie głupim, słabym i poniżonym (w. 11), na bycie śmieciem (w. 13), ale to również życie duchem Jezusowego kazania na górze. W jakim stopniu rozpoznaję się w słowach ww. 12b-13a: „Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają”?

Te pytania oczywiście podejmijmy na koniec naszego spotkania. Komentarz do tekstu 1 Kor 4,6-13 jest zapisany w poniższym pliku dźwiękowym. Po wprowadzeniu w tekst, proponuję najpierw zapoznanie się z tekstem, a następnie wysłuchanie wyjaśnienia poszczególnych wersetów (warto mieć cały czas przed oczami tekst listu). Na koniec zostaną wskazane punktu do osobistej refleksji, które podałem też wyżej.

Komentarz do 1 Kor 4,6-13