[4.07.2020] XIII tydzień zwykły, sobota (Mt 9,14-17)

„Bo zawsze tak było” – to jeden z tych argumentów, z którym nie sposób dyskutować. Argument wyłączający myślenie. Argument wykluczający możliwość pytania, dlaczego coś ma miejsce, dlaczego ma taki a nie inny kształt. Argument wykluczający twórcze podejście do zastanej rzeczywistości, wymagającej dostosowania do nowej sytuacji życiowej. Mam wrażenie, że taki Więcej…

[9.07.2020] XIV tydzień zwykły, czwartek (Mt 10,7-15)

Do kogo Jezus kieruje mowę misyjną? Czy tylko do dwunastu apostołów, ich następców – biskupów oraz ich współpracowników, kapłanów, o czym rozważaliśmy wczoraj? Czy też do nas wszystkich? Gdyby przyjąć pierwsze rozwiązanie, to nasza lektura byłaby totalnie klerykalna, pomijałaby fundamentalną prawdę o udziale wszystkich ochrzczonych w kapłaństwie Chrystusa. Spróbujmy zatem Więcej…

[10.07.2020] XIV tydzień zwykły, piątek (Mt 10,16-23)

Dawanie świadectwa Jezusowi nie zawsze spotka się z przychylnością słuchaczy, o czym już wiemy z wczorajszej Ewangelii. Dzisiejszy fragment mowy misyjnej Jezusa przygotowuje uczniów na trudniejsze doświadczenia, jakimi będą nienawiść i prześladowania z powodu Jezusa (ww. 18.22). Jak mają się uczniowie zachować w obliczu prześladowań? Kluczową sprawą jest zrozumienie znaczenia Więcej…

[14.07.2020] XV tydzień zwykły, wtorek (Mt 11,20-24)

Nierzadko mówimy, że „uczymy się na błędach”. Czasami dodajemy: „na cudzych błędach”. W takim kluczu moglibyśmy odczytać dzisiejszą Ewangelię. Oto Jezus wypowiada „biada” mieszkańcom galilejskich miast Korozain, Betsaidy i Kafarnaum, dlatego że niczego nie nauczyły się z lekcji przeszłości, jaką była Boża kara, która spadła na mieszkańców pogańskich miast Tyru Więcej…

[15.07.2020] XV tydzień zwykły, środa (Mt 11,25-27)

Jezus odsłania dziś przed nami niezwykłą prawdę o Bogu, która zawiera się w greckim słowie eudokia, przetłumaczonym jako „upodobanie”: „Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (w. 26). Niech Boża eudokia będzie przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Najpierw etymologia. Rzeczownik eudokia jest rezultatem złożenia przymiotnika eu („dobry”) i czasownika dechomai („przyjąć”). Więcej…

[17.07.2020] XV tydzień zwykły, piątek (Mt 12,1-8)

Szabat bierze swoją nazwę od brzmiącego identycznie hebrajskiego czasownika, który znaczy „zaprzestać, przerwać, odpocząć” (od jakiejś aktywności). Co zatem wolno czynić w szabat? Czy tylko skrupulatnie wypełniać nakazy Prawa dotyczące dozwolonych w szabat aktywności? Czy jest możliwe odejście od litery Prawa szabatowego, by żyć duchem tego Prawa? Odpowiedzi na te Więcej…