[18.07.2020] XV tydzień zwykły, sobota (Mt 12,14-21)

Dzisiejsza Ewangelia nie wymaga komentarza, gdyż sama w sobie zawiera już komentarz! Ewangelista Mateusz, podsumowując działalność Jezusa w Galilei, sięga po słowa proroka Izajasza, których wypełnienie widzi w osobie Jezusa: „Oto mój Sługa…” (Iz 42,1-4). Przywołany fragment z Księgi Izajasza stanowi początek tzw. pieśni o Słudze Pańskim. Same te pieśni Więcej…

[20.07.2020] XVI tydzień zwykły, poniedziałek (Mt 12,38-42)

Dzisiejsza Ewangelia budzi pewien problem, gdy chodzi o sposób interpretacji historii proroka Jonasza. Wszyscy o nim słyszeliśmy i nie ma potrzeby jej streszczać – zresztą opowiadanie o Jonaszu to prawdziwa perełka literatury światowej i warto je przeczytać (jest krótkie) niezależnie od naszego rozważania. W jaki sposób Jezus interpretuje historię Jonasza? Więcej…

[31.07.2020] XVII tydzień zwykły, piątek (Mt 13,53-58)

Czy można zgorszyć się Jezusem? Czy Jezus może być powodem zgorszenia? Od razu uprzedzam – pytania są prowokacyjne, ale wcale nie retoryczne. W dzisiejszej Ewangelii pojawia się stwierdzenie, że mieszkańcy Nazaretu „powątpiewali o Nim” (w. 57). Czasownik skandalizō (w stronie biernej) – przetłumaczony tu jako „wątpić” – pierwotnie oznacza „potknąć Więcej…